Zestaw do czyszczenia kominów i wentylacji – TURBOSPINER na wiertarkę

Zamów już teraz:

tel. 530118530

Aby zamówić bezpośrednio przez sklep internetowy kliknij poniżej w przycisk sklep

narzędzia do czyszczenia kominów
jak samemu wyczyścić komin
jak samem wyczyścić komin

W zestawie znajdują się:

Lanca oraz przykręcona już głowica łańcuchowa z 8 łańcuchami do kominów murowanych i ceramicznych

Głowica z 16 mocnych lin stalowych do kominów ceramicznych, murowanych oraz ze stali czarnej

Głowica z 16 mocnych i grubych lin nylonowych do czyszczenia kominów ze stali żaroodpornej i kwasoodpornej oraz nierdzewnej

Dodatkowo można otrzymać pokrowiec transportowy i do przechowywania Turbospinera – za darmo!!!
Wystarczy, że prześlesz nam filmik z czyszczenia komina lub wentylacji zakupionym Turbospinerem, na nasz adres mailowy: biuro@virra.pl. My wyślemy pokrowiec bez dodatkowych kosztów.

 

czyszczenie komina zestawem na wiertarkę głowicą łańcuchową
pokrowiec do turbospinera zestawu do czyszczenia komina
Możesz również wzmocnić swojego TURBOSPINERA i zamówić dodatkową głowicę łańcuchową z 8 łańcuchami “ŻBIK”. Po założeniu tej głowicy otrzymujemy ekstremalnie mocną, podwójną głowcę z 16 łańcuchami!!! Taki zestaw jest przeznaczony do czyszczenia w kominach murowanych z cegły i usuwa najtwardsze zabrudzenia. Żaden rodzaj sadzy nie jest w stanie oprzeć się takiej sile czyszczącej.
głowica łańcuchowa do lancy do usuwania sadzy szklistej z komina
rozbijanie sadzy szklistej łańcuchem
 
 
Jak działa Turbospiner lanca do czyszczenia komina i wentylacji możesz obejrzeć tutaj:

INSTRUKCJA OBSŁUGI LANCY TURBOSPINER
Lanca Turbospiner to produkty wysokiej jakości, o dużej trwałości i uniwersalnym zastosowaniu przy
pracach kominiarskich i wentylacyjnych. Produkt ten jest niezastąpiony przy wykonywaniu takich prac jak:
czyszczenie przewodów kominowych, płomieniówek, przewodów technologicznych, czyszczenie rur oraz
kanałów wentylacyjnych oraz rur rekuperacji oraz klimatyzacji. Lance zbudowane są z profesjonalnego
pełnego 10mm stalowego wału napędowego wielozwojnego, nieruchomego pancerza poliamidowego o
zwiększonej wytrzymałości na ścieranie i zgniatanie, łożyskowanych obustronnie uchwytów: do wiertarki
oraz do głowicy. Lance występują w różnych długościach: 3-15 metrów. Na życzenie można zamówić
również inne długości do 30 metrów.
Żeby praca z narzędziem była bezpieczna dla operatora oraz w celu zapewnienia długiej żywotności
narzędzia należy stosować się do wymienionych poniżej wskazówek:
1. Zawsze używaj odpowiednie ubrania i akcesoria ochronne typu okulary ochronne, rękawice (nie
należy używać rękawiczek gumowanych), szelki i liny zabezpieczające przed upadkiem z wysokości
itp.
2. Przed przystąpieniem do prac upewnij się, że posiadasz odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia
do wykonywania prac na wysokości.
3. Utrzymuj porządek w miejscu pracy. Zastosuj wszelkie środki ostrożności, przestrzegaj zasad BHP
w miejscu pracy.
4. Ubranie operatora lancy powinno być dopasowane, bez luźno zwisających elementów takich jak
paski, sznurki, biżuteria. Długie włosy powinny być spięte, z uwagi na możliwość wplątania się w
obracającą się głowicę czyszczącą.
5. Jeżeli używasz elektronarzędzi uważnie przeczytaj instrukcję obsługi zastosowanego
elektronarzędzia i zastosuj się do zaleceń producenta.
6. Pracę z lancą Turbospiner powinny wykonywać osoby sprawne, posiadające doświadczenie z pracą z
elektronarzędziami, po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi.
7. Lanca Turbospiner powinna być obsługiwana przez dwie osoby. Jedna jest operatorem
wprowadzającym lancę do oczyszczanego przewodu, druga osoba jest operatorem urządzenia
napędzającego. W szczególnych przypadkach, po odpowiednim przeszkoleniu dopuszcza się
możliwość użytkowania lancy przez 1 operatora.
8. Lance przeznaczona są do oczyszczania różnego rodzaju przewodów i rur o średnicy 40-300mm (w
zależności od rodzaju lancy).
9. Przed przystąpieniem do pracy obejrzyj lance Turbospiner, jeżeli nosi ślady uszkodzenia nie używaj
jej. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu naprawy.
10. Przed przystąpieniem do pracy z lancą należy ją przetestować wykonując obroty próbne. W tym celu
podłącz lancę Turbospiner do odpowiedniego urządzenia napędzającego (wkrętarka lub wiertarka).
Głowicę czyszczącą należy w trakcie próby utrzymywać z dala od części ciała. W trakcie
wykonywania obrotów próbnych przez ok 5-10 sekund należy wstępnie sprawdzić jakość pracy
lancy, czy np. nie występują jakieś nieprawidłowości, np. nierównomierne obroty, nietypowe
dźwięki, zbyt duże wibracje itp. Jeżeli nie występują objawy nieprawidłowej pracy można użyć
lancę.
11. Lanca Turbospiner musi być sprawna, nie należy używać tego narzędzia jeżeli np.: pancerz jest
pęknięty lub w inny sposób uszkodzony, w trakcie pracy głowica czyszcząca ciężko się obraca, lanca
jest załamana (zagięta), lanca w trakcie obrotów wydaje dziwne odgłosy, pancerz nagrzewa się w
którymś miejscu, lanca wpada w wibracje. Jeżeli tak się dzieje nie używaj lancy tylko skontaktuj się
ze sprzedawcą w celu naprawy.
12. Do napędzania lancy Turbospiner stosuj wiertarkę lub wkrętarkę wyposażoną w sprzęgło
przeciążeniowe nastawione na moment rozłączający obroty przy sile 30Nm. Maksymalne obroty
wiertarki lub wkrętarki nie powinny być większe niż 1500rpm. Napęd powinien być wyposażony w
standardowy uchwyt do wierteł (nie SDS Plus, nie SDS Max). Średnica trzpienia w uchwycie
wiertarskim lancy Turbospiner to 10mm. Kierunek obrotów wiertarki: wyłącznie prawe.
13. Lanca Turbospiner wyposażona jest na końcu w uchwyt do głowicy (gwintowany trzpień). Głowicę
osadza się w uchwycie poprzez włożenie i mocne dokręcenie śruby dociskowej. Należy zachować
odpowiednią kolejność podłączania: zawsze najpierw osadź i zamocuj prawidłowo głowicę
czyszczącą w uchwycie głowicy, w następnej kolejności umocuj lancę Turbospiner w urządzeniu
napędzającym. Nie należy zbliżać części ciała go końca lancy zakończonej głowicą czyszczącą.
Utrzymywać osadzoną głowicę z dala od głowy, rąk i innych części ciała. Nie chwytać osadzonej
głowicy ręką. Operator lancy wprowadzający lancę do przewodu powinien chwytać ją za pancerz ok
40-50cm od głowicy czyszczącej.
14. Przed przystąpieniem do czyszczenia sprawdź stan głowicy. Jeżeli jej elementy (wkłady łańcuchowe
lub inne, rdzeń głowicy) są mocno zużyte, pęknięte lub głowica wykazuje oznaki uszkodzenia nie
używaj jej. Należy używać tylko w pełni sprawne głowice.
15. Jeżeli lanca jest sprawna a właściwa głowica jest prawidłowo osadzona w uchwycie głowicy można
przystąpić do czyszczenia. W tym celu należy koniec lancy z głowicą umieścić do oczyszczanego
przewodu na głębokość 30-40cm a dopiero wtedy włączyć urządzenie napędzające. Należy
sukcesywnie opuszczać głowicę czyszczącą w głąb przewodu. Uwaga! Nie należy włączać
urządzenia jeżeli głowica nie znajduje się w oczyszczanym przewodzie.
16. Lanca w trakcie czyszczenia powinna być rozwinięta, w miarę możliwości wyprostowana, z jak
najmniejszą liczba zakrętów. Minimalna średnica gięcia lancy wynosi 40cm.
17. Wprowadzając lancę w głąb oczyszczanego przewodu należy kontrolować aby lanca nie ulegała
zbytniemu przeginaniu (jeżeli w przewodzie zastosowano konano lub załamanie przewodu).
Dopuszcza się stosowanie lancy w przewodach o załamaniu do max.: 45st w średnicach 100 –
300mm oraz o większych załamaniach do maksymalnie 90st w przewodach o średnicach 170 –
300mm. (wartości podane dla przewodów, w których czyszczenie odbywa się metodą od góry w dół
lub na odcinkach poziomych przewodów).
18. Przy wykonywaniu czyszczenia lancą Turbospiner od dołu w górę przez otwór rewizyjny u
podstawy przewodu nie należy przekraczać średnicy czyszczonego przewodu 200mm a ewentualne
załamania przewodu nie powinny być większe niż 20st. Długość przewodu czyszczonego taką
metodą nie powinna być większa niż 10m. niezależnie od długości lancy Turbospiner.
19. Przy bardzo mocno zabrudzonych kominach należy zwrócić uwagę na możliwość zaczopowania
przewodu opadającym urobkiem z czyszczenia. Przy bardzo zabrudzonych przewodach, przy
czyszczeniu metodą od góry należy przy rozpoczynaniu czyszczenia najpierw opuścić koniec lancy z
głowicą na dno przewodu. Następnie włączyć napęd i podciągając lance w górę aż do wylotu
oczyszczać przewód.
20. Operator od strony napędu powinien utrzymywać odcinek lancy od strony napędu prosto. Trzymać
tak, aby odcinek zaraz za napędem (min. 50cm) był prosty, równoległy do osi napędu
(wiertarki/wkrętarki). Niezastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem lancy
(złamaniem lub zerwaniem wału napędowego wewnątrz pancerza).
21. Po oczyszczeniu przewodu wyłączyć napęd i wyjąć koniec lancy zakończony głowicą z przewodu.
Następnie odłączyć lancę od napędu.
22. Przy każdej wymianie głowicy na inną należy bezwzględnie odłączyć lancę Turbospiner od napędu.
23. Należy używać właściwych głowic czyszczących, w zależności od rodzaju przewodu, materiału z
jakiego jest wykonany, stanu technicznego komina, rodzaju i wielkości zabrudzenia. System
Turbospiner posiada dużą ilość głowic o różnorakim zastosowaniu. Należy zawsze dopasować
rodzaj głowicy odpowiadający danemu kominowi/przewodowi wentylacyjnemu/rurze. Należy znać
stan techniczny czyszczonego przewodu. Operator lancy powinien potrafić ocenić jak czyszczenie
mechaniczne wybraną przez niego głowicą wpłynie na stan techniczny komina lub przewodu. Jeżeli
występują wątpliwości odnośnie tego jaką głowicę zastosować w danym przypadku, przed
rozpoczęciem czyszczenia należy skonsultować to ze sprzedawcą. Za wszelkie szkody powstały
wskutek niewłaściwie wykonanego czyszczenia lub niewłaściwie dobranej głowicy czyszczącej
producent/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
24. Dobór średnicy głowicy: należy zawsze brać pod uwagę faktyczną średnicę światła
nieoczyszczonego przewodu. Jeżeli przewód kominowy lub inny posiada fabryczną średnicę np.
200mm ale jest zabrudzony tak, że światło przewodu to 150mm należy bezwzględnie rozpocząć
czyszczenie głowicą o średnicy 150mm. Następnie, w miarę powiększania się faktycznego światła
przewodu w trakcie oczyszczania można zastosować głowicę o większej średnicy. Stosowanie
głowic o zbyt dużej średnicy w stosunku do faktycznego światła przewodu może skutkować
przedwczesnym zużyciem lub uszkodzeniem głowicy czyszczącej.
25. Po zakończonej pracy należy lancę Turbospiner oczyścić suchą szczotką, w szczególności część od
strony głowicy. Można użyć sprężonego powietrza. Nie używać wody ani innych płynów do
oczyszczania lancy. Oczyszczoną lancę należy zakonserwować. Do tego celu należy użyć smaru w
sprayu (np. WD-40). Smar aplikować obficie, głównie na łożysko od strony głowicy. Środka
przewodu lancy (wewnątrz pancerza) nie smaruje się. Należy czynności czyszczące i konserwujące
przeprowadzać po każdym użyciu lancy. Nie należy przechowywać lancy Turbospiner
nieoczyszczonej i niezakonserwowanej. W celu lepszej ochrony lanc Turbospiner dostępny jest
pokrowiec ochronny i transportowy wyposażony w system wygodnych uchwytów, również przez
ramię. Dzięki temu można transportować lance mając obie ręce wolne.
Lance objęta jest 1roczną gwarancją. Gwarancją objęte są wszelkie wady produkcyjne lub wady wykryte w
trakcie użytkowania. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub wynikłych z powodu
niewłaściwego użytkowania lancy lub niezastosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi. Warunkiem świadczenia gwarancyjnego (podjęciem procedury gwarancyjnej) jest przesłanie
dowodu zakupu oraz wypełnionego formularza reklamacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami na adres
mailowy: biuro@virra.pl.
Lancę podlegającą naprawie gwarancyjnej należy wysłać na adres: Virra Krystian Rybicki; ul. Wybickiego 9;
01-345 Warszawa; tel. +48 530 118 530.
Nie są objęte gwarancją głowice Turbospiner – są to elementy zużywające się w stopniu zależnym od
sposobu użytkowania, rodzaju czyszczonych przewodów, stopnia zabrudzenia oraz umiejętności obsługi
głowic przez operatora. Głowice Turbospiner posiadają system wymiennych wkładów. Do wymiany
zużytych wkładów w głowicy należy używać wyłącznie oryginalnych wkładów czyszczących Turbospiner.
Nieoryginalne wkłady np. łańcuchowe mogą powodować uszkodzenie wału napędowego w lancy.
INSTRUKCJA WYMIANY WKŁADÓW CZYSZCZĄCYCH
1. Odkręć nakrętkę na szczycie głowicy, i zdejmij głowicę (dwa krążki z otworami i założonym
łańcuchem). WAŻNE! Przy odkręcaniu nakrętki należy bezwzględnie kontrować obcęgami
zaciskowymi trzymając za podstawę głowicy. W przeciwnym razie może dojść do ukręcenia wału
napędowego. Po odkręceniu nakrętki mocującej głowicę, rozkręć śruby utrzymujące łańcuch.
Otrzymasz wtedy dwa krążki z otworami.
2. Następnie umieść końcówki boramidowe lub linkowe (w zależności od potrzeb) w obydwu
krążkach, przeplatając je jak na obrazkach:
3. Nałóż głowicę na trzpień gwintowany i dokręć nakrętkę mocującą głowicę. Przy dokręcaniu
nakrętki należy bezwzględnie kontrować obcęgami zaciskowymi trzymając za podstawę głowicy.

Dane producenta:

VIRRA Krystian Rybicki

ul. Wybickiego 9

01-345 Warszawa

NIP: 1181649123

tel: +48 530 118 530

e-mail: biuro@virra.pl

www.turbospiner.pl